Bany de Flors

Instal·lació efímera per a Girona Temps de Flors (2005, Claustre de St. Miquel)

Back to Top