Flors amb pilotes

Instal·lació efímera per a Girona Temps de Flors (2003, Col·legi d’Arquitectes)

Back to Top