Pel Forat

Instal·lació efímera per a Girona Temps de Flors (2004, Casa Maria Gay)

Back to Top